Terug voor de klas

Herintreder helpt het onderwijs echt vooruit

Na­tuur­lijk kun­nen de op­los­sin­gen voor het per­so­neels­te­kort niet vol­le­dig van bui­ten het on­der­wijs komen. Au­to­ma­ti­se­ren, di­gi­ta­li­se­ren en spe­ci­a­li­se­ren zijn voor­beel­den van deel­op­los­sin­gen die bin­nen het on­der­wijs ge­trof­fen kun­nen wor­den. Het is een com­bi­na­tie van fac­to­ren die het per­so­neels­te­kort ver­oor­zaakt. Het is net zo goed ook een com­bi­na­tie van fac­to­ren die het te­kort aan per­so­neel re­du­ceert.

Terug voor de klas

Het ontbrekende puzzelstukje is de herintreder

Onze samenleving vergrijst. Dit betekent voor het onderwijs dat veel docenten met pensioen gaan. Door ‘ontgroening’ (dalend vruchtbaarheidscijfer) neemt ook het aantal leerlingen en studenten in het onderwijs af. Per saldo krimpt het personeelstekort. Maar het gaat langzaam. Te langzaam. Vooral omdat een groot deel van de afgestudeerden met een lesbevoegdheid nooit een start maakt voor de klas.

Jong geleerd...

Terug voor de klas en hulp bij jouw volgende stap?

Verhalen van docenten

Eline van Hedel

Studiebegeleider

“Ik was op zoek naar werk-privé balans. Nu werk ik met veel verschillende studenten. En toch écht inhoudelijk.”

Marc van Hooijdonk

Docent Ondernemen en Retail

“Marc's tosti-imperium moest hard krimpen door corona. Hij miste het contact met de jonge doelgroep en startte als docent Ondernemen en Retail in het MBO.”

Joost Toornend

Docent marketing

“Docent Joost, dat was eerst wel eventjes wennen. Nu heb ik elke keer gewoon onwijs veel zin om weer naar school te gaan.”

Gerrie Roelofsen

Docent Nederlands en Burgerschap

“‘In het eerste coronajaar, begeleidde ik kwetsbare groepen die toch naar school mochten komen. Pittig, maar gezellig.’”

Toon alle testimonials

Wil jij terug voor de klas?

Wil jij weer terug in de klas? Wij helpen je graag met begeleiding, passende vacatures en meer. Neem gerust contact met ons op!

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo