Over Metafoor Onderwijs

Een paar feitjes over ons!

534 Getekende contracten

11 Enthousiaste collega’s bij Metafoor

2 Vestigingen in Nederland

51 Aangesloten scholen

51 Aangesloten scholen

Geschiedenis van Metafoor

Kohnstamm was oprichter van Stichting IVIO, Instituut voor Individueel Onderwijs, en is daarmee ook grondlegger van Metafoor Onderwijs. Onze organisatie komt voort uit IVIO. Zijn gedachtegoed leeft voort in onze organisatie.

Wij staan voor kwaliteit en inclusiviteit. Zo werken wij al ruim 80 jaar. Wij werken aan het ‘het bevorderen van de zelfredzaamheid en het meedoen met de maatschappij’ zoals hij dat begin vorige eeuw voor zich zag. In dit blog kun je meer lezen over Kohnstamm.

Philip Kohnstamm

De toekomst

Metafoor Onderwijs groeit en kiest voor kwaliteit. Wij geloven in een persoonlijke aanpak en goed werkgeverschap. Dit doen we, behalve met goede informatie, met begeleiding en persoonlijke aandacht. Daarom komen we naar jou toe. Dat doen we met lokale vestigingen. Dichter bij onze opdrachtgevers en dichter bij jou, komen wij tot meer waarde.

Altijd dichter bij jou

Maak kennis met team van Metafoor Onderwijs!

Lokale kantoren

Eerste stap was een vestiging in Rotterdam. Het team daar groeit. Wil jij onderdeel uitmaken van de groei in Rotterdam? Solliciteer dan. Geen woorden, maar daden 😉

Onze volgende stap is een vestiging in Utrecht. En daarna een vestiging in Amsterdam. Uiteindelijk volgt ook een vestiging in Noord-Nederland.

Altijd dichter bij jou

Kado is ons kenmerk

Kwaliteit
In alles wat we doen, staan en gaan we voor kwa­li­teit. Dat be­te­kent dat we tijd nemen waar nodig en per­soon­lij­ke aan­dacht voor alle stap­pen in ons pro­ces. En ‘nee’ kan ook een antwoord zijn.

Aandacht
Door onze per­soon­lij­ke be­na­de­ring, het per­soon­lijk con­tact en de korte lij­nen maken wij het ver­schil. Wij gaan voor duur­za­me re­la­ties en duur­za­me in­zet­baar­heid.

Drive
Wij wer­ken van­uit een ge­za­men­lij­ke drive, zet­ten al­tijd een stap extra, gaan door waar an­de­ren stop­pen en komen samen tot de beste op­los­sing! Juist de ver­bin­ding maken en ken­nis en kunde delen is onze kracht.

Openheid
Wij zijn trans­pa­rant en dui­de­lijk over wat we kun­nen bie­den en wat we doen. We delen ge­vraagd en on­ge­vraagd ken­nis en in­zicht.

Wij geven graag kado

Onze vestigingen

Wij geloven in persoonlijk contact, zodat we door goed te luisteren kunnen werken aan maatwerk. Daarom willen we jou graag ‘live’ ontmoeten en in de ogen kijken. Zodat we samen kunnen bespreken waar jij bij van wordt.

Heb je nog vragen?

Wil jij meer informatie over hoe Metafoor Onderwijs jou of jullie kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op!

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo