Zij-instromer in het onderwijs brengt kennis van buiten

Het on­der­wijs gaat ge­bukt onder een schreeu­wend te­kort aan per­so­neel. Zij-instromers vor­men een be­lang­rijk deel van de op­los­sing. Zij kun­nen ‘lucht’ geven. Ook als zij niet full­ti­me gaan wer­ken in het on­der­wijs, maar aan de slag gaan als part­ti­mer of hy­bri­de do­cent, ‘koopt’ het on­der­wijs tijd met hun inzet. Bo­ven­dien bren­gen zij-instromers ener­gie en in­for­ma­tie van bui­ten de sec­tor, waar­mee het on­der­wijs haar voor­deel doet.

Personeelstekort vergt meer dan een oplossing

Zij-instromers met specifieke ervaring hebben kansen in het onderwijs. Jij kunt het ontbrekende puzzelstukje zijn! Misschien heb jij nu nog geen lesbevoegdheid, maar wel ervaring met de begeleiding van stagiair(e)s? Het voornaamste is dat je uit het juiste hout gesneden bent. Hoe je daar achter komt? Goede vraag. Metafoor Onderwijs denkt graag met jou mee, om het onderwijs vooruit te helpen. 

 

Zij-instromers zijn een deel van de oplossing

Be­hal­ve in hun grote mo­ti­va­tie, zit de waar­de van zij-instromers in de ken­nis en er­va­ring die zij mee­ne­men van­uit hun ar­beids­ver­le­den. Zij bren­gen met hun open blik een schat aan ac­tu­e­le, pro­fes­si­o­ne­le in­for­ma­tie die je in het on­der­wijs zelf niet vindt. Daar­mee voor­zien zij-instromers het on­der­wijs van een im­puls, om het ‘gat tus­sen the­o­rie en prak­tijk’ klein te hou­den. Bekijk voor meer informatie over de mogelijkheden de website van de Rijksoverheid.

Wil jij instromen in het onderwijs?

In 2023 organiseren wij een speciaal
programma voor starters, herintreders en zij-instromers.

Meld je aan voor de (verlengde) Carrieredagen, wij helpen jou graag instromen.

aanmelden carrièredagen

(binnen 24 uur contact)

 

Zij-instromen in MBO?

Lees het blog over zij-instromen in het beroepsonderwijs.

ZIJ-INSTROMEN

(meer informatie over zij-instromen)

 

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Bekijk de ervaringen van andere kandidaten die werken via ons.

TESTIMONIALS

(in beeld en geluid)