Downloads

Metafoor Onderwijs informeert en adviseert jou graag. Download hier de nieuwste cao’s, whitepapers, video’s en overige documenten van Metafoor Onderwijs.

Whitepaper: Klaar voor 1,5 meter onderwijs!

Het houdt ons allemaal bezig, de coronamaatregelen. Wat mag wel en wat niet en hoe  zorg je als onderwijsinstelling voor anderhalve meter onderwijs. Hoe hebben scholen zich voorbereid en wat zijn belangrijke pijlers om rekening mee te houden? In deze whitepaper hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet.

Downloaden

Whitepaper: De gevolgen van de WAB voor uw onderwijsinstelling

Het zal je vast niet ontgaan zijn. Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking gegaan. Van onze samenwerkingspartners hebben wij het afgelopen jaar veel vragen omtrent de nieuwe wet ontvangen. Er bleken nog behoorlijk wat onduidelijkheden te zijn. Om je meer inzicht te geven in de WAB hebben wij dit whitepaper samengesteld.

Downloaden

CAO: Primair onderwijs

Een gedegen cao zorgt ervoor dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen waardoor de leerlingen kwalitatief onderwijs krijgen. Momenteel geldt de cao PO 2019-2020. De afspraken uit de cao zijn gelding vanaf 1 januari 2020 t/m 1 november 2020.

Downloaden

CAO: Voortgezet onderwijs

Met een flinke meerderheid hebben leden van de VO-raad ingestemd met het overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor de cao VO 2020. Daarnaast hebben ook de achterbannen van de onderwijsbonden het akkoord goed gekeurd. Daarmee is de nieuwe tot 1 januari 2021 lopende cao een feit! Download de cao hier.

Downloaden

CAO: Middelbaar beroepsonderwijs

De MBO Raad en de werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid zijn op 24 juni jl. met elkaar een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe – kortlopende - cao mbo overeengekomen. Per 1 juli 2021 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,60%. Daarnaast ontvangt elke fulltime medewerker in juli 2021 een eenmalige uitkering van 500 euro bruto. Bij een arbeidsovereenkomst in deeltijd wordt dit bedrag naar rato van het dienstverband uitbetaald. De nieuwe cao heeft een looptijd van (met terugwerkende kracht) 15 mei tot 1 december 2021.

Downloaden

CAO: Uitzendkrachten

Doordat Metafoor Onderwijs is aangesloten bij ABU houden wij ons aan de CAO voor Uitzendkrachten 2021 – 2023 en zorgen dat deze zorgvuldig wordt nageleefd. De cao is op 17 november 2021 in werking getreden en loopt af op 2 januari 2023. Download de CAO via de onderstaande button.

Downloaden