Geplaatst op: 22-04-2022

Recruiters bieden het onderwijs waarde

Bieden recruiters het onderwijs waarde? ‘Uitzendbureaus profiteren van het lerarentekort’ schrijft NRC Handelsblad op 11 april 2022. ‘Zo vloeit publiek geld naar de commerciële sector’ volgens Kassa van 10 april 2022. De verontwaardiging druipt er van af. Ten onrechte. Werken met HR-specialisten biedt het onderwijs expertise. En biedt docenten de flexibiliteit en werkgeluk die zij in dienst van scholen niet altijd ervaren. De ABU gedragscode biedt een checklist voor een goede samenwerking met uitzendbureaus.

Samenwerking met recruiters versterkt HR in het onderwijs

In het onderwijs ontbreekt vaak een strategisch personeelsplan

Uitzendbureaus ontzorgen scholen in het volledige wervingsproces

Weinig scholen hebben recruitment specialisten in dienst of HR-adviseurs met specialisme werving in hun ‘pakket’. En helaas hebben schooldirecteuren vaak weinig ruimte om te investeren in (het behoud van) hun medewerkers. Door bijvoorbeeld jobcrafting in te zetten. Uitzendbureaus zijn vaak in staat hen op korte termijn te voorzien van uitstekend personeel, door ‘outside the box’ te kijken en bijvoorbeeld hybride docenten aan te bieden.

Koepels kopen HR advies in, waar het hen aan kennis en kwaliteit ontbreekt

Onderwijskoepels kunnen scholen op terreinen ondersteunen. Huisvesting, boekhouding, ICT. Op het terrein van HR ontbreekt het vaak aan visie, strategie en slagkracht. Behalve met werven voor acute vacatures, helpen gespecialiseerde uitzendbureaus het onderwijs ook steeds vaker met het ontwikkelen en implementeren van een HR strategie. Zo ontstaat waarde binnen onderwijsorganisaties, niet erbuiten.

Onderwijs krijgt structurele oplossingen van uitzenders met certificering

Personeelstekort is het grootst in het PO, gaat daar gelukkig krimpen

De discussie in de media spitst zich nu toe op het PO, waarin de personeelstekorten groot zijn. Daar kunnen uitzendbureaus geen oplossingen voor bieden. Gelukkig blijkt uit Toekomst van arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel dat de ‘bestaande tekorten de komende jaren .. afnemen.’ Om twee redenen: de leerlingenaantallen in het PO dalen en het aantal PABO afgestudeerden groeit.

Kies voor een uitzendbureau met certificering

Het ene uitzendbureau is het andere niet. Sommige detacheerders handelen als cowboys en voeren geen certificering. Uitzenders verschillen net als de karakters van leerlingen in de klas. Toch bestaan voor uitzendbureaus duidelijke richtlijnen. De ABU certificering staat garant voor een transparante werkwijze en eerlijke tarieven, waarmee leerlingen zonder vertraging de docenten krijgen die zijn verdienen.

Gedragscode ABU Onderwijs zorgt voor transparantie

Arbeidsbemiddelaars richten zich op de lange termijn

ABU-leden leveren een structurele bijdrage

De bijdrage van de uitzendbranche aan de onderwijssector zit niet alleen in de plaatsing van flexkrachten bij acute problemen. ABU-leden hebben de ambitie om te adviseren op het gebied van loopbaanbeleid, begeleiding en scholing (ook van zij-instromers) en herplaatsingen in van-werk-naar-werktrajecten. De ABU kiest voor: openheid en transparantie, duidelijkheid over wat wordt geboden aan dienstverlening, verantwoorde tarieven, verantwoord marktgedrag en gelijkwaardige partnerschappen.

Drie uitgangspunten voor inhuur van flexibele arbeid

Gelijkwaardig partnerschap

De HR-dienstverlener en de school werken met elkaar samen als gelijkwaardige partners, om zo goed mogelijk invulling te geven aan de vraag van de school. Een goede samenwerking is uitgangspunt voor een goede dienstverlening. Wij zijn altijd bereikbaar voor elkaar en spreken elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheid. Opdrachten worden regelmatig met betrokkenen geëvalueerd.

Kwalitatieve inhuur

ABU-leden leveren een bijdrage aan oplossingen voor het onderwijs. Oplossingen dragen bij aan het verkleinen van de problemen en nooit tot het vergroten ervan. Als voorbeeld: ‘het wegkopen’ van docenten hoort nadrukkelijk niet bij deze oplossingen. Wél het bemiddelen van docenten naar andere scholen als dit bijdraagt aan hun duurzame inzetbaarheid of hun persoonlijke ontwikkelbehoeftes. Door het creëren en faciliteren van gewenste mobiliteit behouden we mensen voor het onderwijs.

Verantwoorde investering

De school kan rekenen op heldere afspraken over de financiële investering van de dienstverlening. Daarbij neemt de HR-dienstverlener altijd voorafgaand aan de samenwerking de afspraken door en legt deze contractueel goed vast. Hierbij wordt een heldere checklist gebruikt. ABU-leden maken gebruik van de Checklist verantwoorde inhuur van flexibele arbeid, zodat de onderwijsinstelling de regie heeft bij de inhuur van een HR-dienstverlener.

Checklist voor flexibele arbeid in het onderwijs

ABU-leden voldoen aan verschillende eisen

Dan bent u ervan verzekerd dat deze dienstverlener voldoet aan verschillende eisen. Zoals de eisen van de Inspectie SZW, certificering door de Stichting Normering Arbeid, G-rekening, correcte facturering en vakantiegeld. En denk ook aan de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en de relevante onderdelen van de cao van uw onderwijsinstelling, met inbegrip van de bepalingen omtrent het salaris en andere arbeidsvoorwaarden, een actief antidiscriminatiebeleid en de Gedragscode Onderwijs.

Kies als school een bureau dat kwaliteit biedt

Overweeg om gebruik te maken van een organisatie die lid is van de ABU. De ABU is de grootste brancheorganisatie in de uitzendbranche. De ABU stelt hoge eisen aan organisaties die lid willen worden en blijven. Eisen die verder gaan dan de wet. Of een onderneming lid is van de ABU, kunt u controleren in het ledenregister van de ABU.

Meer weten over personeelsplanning?

Checklist personeelsplanning in het onderwijs?
Wat is nodig voor de strategische personeelsplanning?
Lees het hier ➜

Starten met strategische personeelsplanning
Hoe maak je een goede start met strategische personeelsplanning?
Lees het hier ➜

Het lerarentekort bestaat niet (wel een mismatch)

Weet jij waarom niet? Lees het blog over de mis­match in het on­der­wijs.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo