Nieuws

AOb: Gratis lerarenopleidingen zijn nodig voor goed onderwijs

Door: Deshawntey de Sanders | Gepubliceerd op: 10-01-2024

Gratis leren voor leraar is een investering in de toekomst

Het tekort aan leraren is een grote zorg in het onderwijs. Daarom doet Tamar van Gelder, voorzitter van de onderwijsvakbond AOb een sterke oproep. Zij wil dat lerarenopleidingen gratis worden om de toegankelijkheid te vergroten. Ze zegt dat dit belangrijk is, ook om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Lerarenopleidingen gratis maken

In de aanloop naar een nieuw kabinet zegt Tamar van Gelder dat er te weinig leraren zijn in het basis- en voortgezet onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs denkt zelfs dat dit probleem de komende tien jaar niet beter zal worden. Van Gelder vindt het een goed idee om de lerarenopleiding gratis te maken.

Eenvoudiger leraar worden

Van Gelder zegt dat dit een slimme beslissing is, vooral voor mensen die nu werken en overwegen om leraar te worden. Ze legt uit dat het betaalbaar en eenvoudig om leraar te worden. Eerdere maatregelen, zoals het halveren van het collegegeld in de eerste twee studiejaren, hebben niet geholpen. Per volgend jaar wordt het collegegeld weer het volledige bedrag van 2.530 euro.

Een oplossing voor kwaliteit

AOb zegt dat het gratis maken van de lerarenopleiding een investering is in de toekomst. De bond wil niet alleen het tekort aan leraren verminderen, maar ook zorgen dat het onderwijs kwalitatief goed blijft. Andere beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen, hebben vergelijkbare ideeën geopperd.

Terughoudende politiek

Politici zijn terughoudend. In het verleden hebben de VVD en SP interesse getoond in vergelijkbare voorstellen van andere beroepsgroepen, maar minister Dijkgraaf van Onderwijs is voorzichtig. Hij zegt dat het een dure beslissing is en dat hij nu, met het demissionaire kabinet, geen definitieve keuze wil maken.

Andere oplossingen van AOb:

Meer weten over de boodschap van AOb?

Lees ‘Politici lijken het gevecht tegen het lerarentekort op te geven’ over de onderbouwing door AOb en de voorgestelde oplossingen.

Meer lezen over het lerarentekort?

Lerarentekort bestaat niet

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo