Nieuws

Docenten eisen heldere kaders en kleinere klassen

Door: Valentijn Brandt | Gepubliceerd op: 18-06-2024

Het voortgezet onderwijs staat voor een cruciale uitdaging: het herstel van heldere, uniforme richtlijnen die voor alle scholen gelden. Dit is de kernbevinding van een recent onderzoek door de Algemene Onderwijsbond (AOb), waarbij duizenden docenten, ondersteuners en schoolleiders hun stem lieten horen. Hun belangrijkste wensen zijn duidelijke kaders en kleinere klassen, zodat docenten zich weer volledig kunnen wijden aan waar ze het beste in zijn: lesgeven.

Docenten verlangen landelijke richtlijnen om lokale variatie te verminderen

Het onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) wijst uit dat docenten in het voortgezet onderwijs dringend behoefte hebben aan heldere, landelijke richtlijnen. Momenteel ervaren zij een overdaad aan lokale variatie in beleid, wat leidt tot onduidelijkheid over zaken als werkvoorwaarden en lesplanning. Dit gebrek aan eenduidigheid belemmert docenten in hun kerntaak: effectief lesgeven. Velen pleiten daarom voor gestandaardiseerde kaders die de focus terugbrengen naar het klaslokaal en de werkdruk verlagen.

Pleidooi voor kleinere klassen om de werkdruk te verlichten en de onderwijskwaliteit te verbeteren

Een centraal punt van zorg is de omvang van de klassen. Docenten en schoolleiders benadrukken de noodzaak van kleinere klassen, met maximaal 24 leerlingen voor havo/vwo en nog lagere aantallen voor praktische onderwijsvormen. In de praktijk staan docenten echter vaak voor grotere groepen, wat niet alleen de werkdruk binnen de lesuren verhoogt, maar ook de extra tijd die nodig is voor voorbereiding en evaluatie.

AOb mobiliseert leden voor collectieve actie in de onderhandelingen voor betere arbeidsvoorwaarden

Om deze eisen kracht bij te zetten, roept de AOb haar leden op om gezamenlijk op te komen voor verbeteringen. Dit initiatief moet resulteren in duidelijke richtlijnen die
worden vastgelegd in wetgeving of de cao. Het doel is om de autonomie van onderwijsprofessionals te vergroten door hen te bevrijden van overbodige administratieve lasten, zodat zij zich kunnen concentreren op hun essentiële taken: het verzorgen van goed onderwijs en individuele leerlingbegeleiding.

Focus op de kern van onderwijs: lesgeven en leerlingbegeleiding

De roep om verandering komt voort uit een breed gedragen frustratie over de afleidingen van het onderwijsproces. Docenten willen zich niet langer bezighouden met “flauwekul-dingen” die afleiden van hun kerntaak. Door eenheid te creëren in normen en voorwaarden, hopen zij het onderwijs weer te laten draaien om wat echt belangrijk is: effectief en inspirerend lesgeven voor elke leerling.

Wil jij je ontwikkelen als docent?

Bekijk de kansen in de Academy van Metafoor Onderwijs.

Metafoor Academy

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo