Geplaatst op: 26-09-2017

11% van de docenten wordt door collega’s gepest

“Collega’s negeren mij”, zegt een docent Rekenen

Vorige week was de week tegen pesten. Daarbij stond het pesten van leerlingen centraal. Maar hoe zit het met pesten op de werkvloer? Het onderling pesten van collega’s gebeurt vaker dan je denkt. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 26% van de werknemers in Nederland zelf weleens is gepest in zijn loopbaan. En volgens vakbond CNV Onderwijs blijkt dat uit een enquête onder 4262 docenten dat 11% van de ondervraagden zegt zelf gepest te worden door andere docenten.

Wat is pesten?

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict. Hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Maar wat is het verschil tussen pesten en ‘een grapje’? Een grapje uithalen is iets eenmaligs, pesten is iets structureels.

De meest voorkomende op de werkvloer zijn:

• sociaal isoleren: iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk minachten;
• iemand het werk onaangenaam en onmogelijk maken: constant de rotklussen geven, bestanden wissen op zijn/haar PC, informatie niet geven enz;
• bespotten: vanwege uiterlijk, gedrag, wijze van praten, een andere levensstijl;
• roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over een collega;
• ongelijke behandeling: collega’s in dezelfde functie ongelijk behandelen.

Wat kun je doen als je wordt gepest?

Werknemers die gepest worden, kunnen zelf de volgende stappen zetten:
• Confronteer je pester en maak duidelijk dat het pestgedrag niet wordt geaccepteerd;
• Onderzoek of er een pest beleid is en neem actie volgens het stappenplan in het beleid;
• Meld pestgedrag altijd, ook als er geen beleid is. Bijvoorbeeld aan de leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een lid van de ondernemingsraad, de vakbond, de bedrijfsarts of de klachtencommissie;
• Neem contact op met je vakbond voor advies. (Bron: Arboportaal)

Wat kun je als school doen tegen pesten?

• Werknemers duidelijk laten weten dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt. Stel een beleid op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin ook duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding. Het is bewezen dat een zero-tolerante-beleid preventief werkt.
• Werknemers het gevoel geven dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten.
• Een vertrouwenspersoon aanstellen. Informeer de werknemers over deze vertrouwenspersoon.
• Klachtencommissie instellen. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Via een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
• Pestklachten in het bedrijf noteren in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid.
• Zelf als werkgever het goede voorbeeld geven. (Bron: Arboportaal)

De meeste scholen hebben anti-pestprotocollen voor leerlingen. Van die scholen met anti-pestprotocollen had slechts 11% in 2014 daarover afspraken vastgelegd voor docenten. Of deze percentages zijn verbeterd is onduidelijk. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om beleid te voeren tegen pesten op de werkvloer. In het Arbowet staan specifieke eisen die aan dat beleid gesteld worden. Of dit beleid het pestgedrag vermindert is niet bekend. Wij zijn daarom benieuwd naar de ervaringen van docenten en onderwijsinstellingen.

Praat mee

De cijfers liegen er niet om, pesten gebeurt onder alle leeftijdscategorieën. Metafoor Onderwijs wilt het pesten van collega’s in het onderwijs onder de aandacht brengen. Wij willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en daar hoort het tegen gaan van pestgedrag ook bij. Wij zijn benieuwd naar jullie mening en ervaringen. Hoe vind je dat de onderwijsinstelling moet optreden tegen pestgedrag onder collega’s? Is een pestbeleid voldoende en tot welk resultaat heeft het tot nu toe geleid? Wordt het pest gedrag minder of blijft het gelijk? Heeft de docent die gepest wordt voldoende steun en hulpmiddelen, of is er meer nodig? Heb je het gevoel dat het bespreekbaar is? Welke rol kan Metafoor Onderwijs hierin spelen wat jou betreft? Praat met ons mee!

Pesten veroorzaakt lerarentekort?

Leraren zijn er genoeg, ze staan alleen niet voor de klas. Meer weten? Lees het blog:

Lerarentekort bestaat niet

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo