Blog

Zomeractiviteit: 7 wandelroutes

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 16-06-2021

Wandelroutes en zomervakantie gaan hand in hand. De afgelopen dagen kregen we een voorproefje van mooie zomerse temperaturen. De overheid laat steeds meer versoepelingen toe en dat zorgt ervoor dat men steeds vaker buiten te vinden is. Of we echt kunnen genieten van een vakantie in het buitenland blijft een raadsel.

Ontdek via de onderstaande links meer zomeractiviteiten!

Wil je iets minder actief zijn in de zomer maar toch educatief bezig zijn? Lees dan hier onze blog over zes interessante musea die je kan bezoeken.

7 mooie wandelroutes in Nederland

Boswachterspad Kootwijk – 18 KM
Bos­wach­te­rij Koot­wijk ligt mid­den op de Ve­lu­we en is een van de mooi­ste plek­ken in de om­ge­ving. Wan­del 18 ki­lo­me­ter over de kron­ke­len­de paden en kom tot rust tus­sen de ei­ken­bos­sen, je­ne­ver­bes­strui­ken en de dou­g­las­spar­ren. Er is een grote kans dat je wilde die­ren te­gen­komt. Omdat het zo rus­tig is, spot je snel her­ten, ever­zwij­nen of ander wild. Met wie loop jij deze route uit?

Rondje Naardermeer – 17,1 KM
Via deze 17 ki­lo­me­ter lange route wan­del je door de rust­ge­ven­de oase van het Naar­der­meer. Wan­del door een pol­der­land­schap ge­com­bi­neerd met meer­tjes, riet, wei­lan­den en moe­ras­bos. Langs de route vind je ver­schil­len­de uit­zicht­pun­ten en zelfs een ob­ser­va­tie hut. Spot ot­ters, de pur­per­rei­ger en ver­schil­len­de an­de­re wilde die­ren. Be­reid jouw wan­del­maat­jes maar vast voor!

Lingeroute -16,6 KM
De Lin­ge­rou­te is een wan­del­rou­te van slechts 16,6 ki­lo­me­ter lang. Deze route neemt je mee langs ri­vier de Linge. Dit is de lang­ste ri­vier van ons land. De paden, net als de Linge, kron­ke­len door het land­schap ter­wijl je langs dij­ken en door rijk­ge­vul­de boom­gaar­den wan­delt. Laat je mee­ne­men langs his­to­ri­sche dor­pen en maak een leuke stop bij de “fruit­tuin van Ne­der­land” om je eigen fruit te pluk­ken. Ui­ter­aard mag je het al­le­maal mee­ne­men voor on­der­weg.

Rondwandeling Maasduinen- 16,4 KM
Deze route geeft je de kans om het Na­ti­o­naal Park Maas­dui­nen te ont­dek­ken. De 16,4 ki­lo­me­ter lange route brengt je langs het Rein­der­smeer. Zorg er wel voor dat je ste­vi­ge schoe­nen aan­trekt, je loopt na­me­lijk over een aan­tal zand­we­gen. Ver­der loop je over een half ver­har­de weg, een loop­brug, door ri­vier­dui­nen, hei­de­vel­den en ge­meng­de bos­sen. Tij­dens de wan­de­ling van deze route is er een grote kans dat je ver­schil­len­de soor­ten vo­gels te­gen­komt.

Kampina Oisterwijkse Vennen – 15,4 KM
Deze 15,4 ki­lo­me­ter lange route brengt je langs een duin­land­schap af­ge­wis­seld door bos­sen, gras­vel­den en val­lei­en die het land­schap door­snij­den. Ont­dek ver­schil­len­de uit­zicht­pun­ten en kom ver­schil­len­de, zeld­za­me, plan­ten- en dier­soor­ten tegen. Wil je een dagje op de fiets door­bren­gen? Dat kan. Deze route is ook ge­schikt om met de fiets af te leg­gen.

Gerendal rondwandeling – 13,2 KM
In het heu­vel­ach­ti­ge Lim­burg­se land­schap vin­den we deze 13,2 ki­lo­me­ter lange wan­del­rou­te. Wan­del door een ge­va­ri­eerd land­schap en kom on­der­weg ka­pel­len en zelfs cu­li­nai­re lek­ker­nij­en tegen. Kom tij­dens het wan­de­len sa­la­man­ders, das­sen en an­de­re wilde die­ren tegen. Ver­wacht de vol­gen­de dag spier­pijn na het af­leg­gen van deze wan­del­rou­te. Je stijgt en daalt na­me­lijk ter­wijl je door de heu­vels loopt. Trek dus goede wan­del­schoe­nen aan en neem jouw wan­del­maat­je mee!

Mastbos Breda – 10 KM
In het zui­den van Breda vin­den we het 500 jaar oude Mast­bos. Dit bos bevat een wan­del­rou­te van 10 ki­lo­me­ter en staat be­kend om de hoe­veel­heid flora, fauna en ge­schie­de­nis die te vin­den is. Wan­del even terug in de tijd door een eeu­wen­oud bos met beu­ken­la­nen en loof- en naald­bos­sen. Tij­dens het wan­de­len heb je een grote kans dat je her­ten, vos­sen en uilen te­gen­komt.

Ge­noeg keuze om deze zomer een ont­span­nen wan­de­ling te maken in prach­ti­ge na­tuur­ge­bie­den. Hou onze web­si­te goed in de gaten. De ko­men­de weken zul­len wij nog meer leuke zo­mer­se ac­ti­vi­tei­ten plaat­sen. Ben je lie­ver edu­ca­tief bezig? Lees dan onze blog over 6 musea die een be­zoek waard zijn deze zomer.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo