Roep om herwaardering van mbo en vmbo

Imagoverbetering MBO vereist meer tempo

De Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en JOBmbo roepen de overheid op tot een snelle herwaardering van het vmbo en mbo. Uit een enquête van NOS Stories blijkt dat veel vmbo’ers en mbo’ers zich minderwaardig voelen. Het verschil in rechten en kansen draagt bij aan dit gevoel van onderwaardering. Het LAKS en JOBmbo dringen aan op een grondige systeemverandering om het imago te verbeteren van het mbo en vmbo.

Huidige oplossingen niet toereikend voor imagoverbetering

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en JOBmbo trekken aan de bel en pleiten voor een snelle herwaardering van het vmbo en mbo door de overheid. Ze betogen dat de huidige tijdelijke oplossingen niet voldoende zijn om het imago van deze onderwijsniveaus te verbeteren. Uit een recente enquête van NOS Stories blijkt dat een aanzienlijk aantal vmbo’ers en mbo’ers zich minderwaardig voelt, voornamelijk vanwege de perceptie dat het vmbo een minderwaardig onderwijsniveau is in vergelijking met havo of vwo.

Ongelijkheid draagt bij aan gevoel van onderwaardering

De gevoelens van minderwaardigheid worden verder versterkt door het verschil in rechten en kansen tussen mbo-studenten en studenten op hogere onderwijsniveaus. Deze ongelijkheid draagt bij aan het gevoel van onderwaardering onder mbo-studenten. De overheid erkent dit probleem en benadrukt de noodzaak van verandering, maar wijst op de complexiteit van het proces. Toch blijven het LAKS en JOBmbo aandringen op actie van de overheid om het imago van het mbo te verbeteren en pleiten ze voor een grondige systeemverandering in het onderwijs.

Vooroordelen tegen mbo en vmbo aanpakken

Het LAKS en JOBmbo benadrukken dat de overheid meer moet doen om het imago van het mbo te verbeteren. Ze pleiten voor een grondige herziening van het onderwijssysteem om het mbo weer op gelijke voet te brengen met andere onderwijsniveaus. Het is volgens hen van cruciaal belang om de vooroordelen tegen het vmbo en mbo aan te pakken en ervoor te zorgen dat deze onderwijsniveaus de erkenning krijgen die ze verdienen.

Minister van Onderwijs erkent en benadrukt de urgentie van actie

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs erkent de onderwaardering van het (v)mbo en benadrukt de urgentie van actie. Hij wijst op de langdurige scheefheid in het onderwijssysteem en de noodzaak om deze recht te trekken. Hoewel hij toegeeft dat dit een complex proces is, onderstreept hij de dringende behoefte aan verandering.

Ministerie belooft beterschap, nog geen concrete plannen

In reactie op deze oproep van het LAKS en JOBmbo belooft het ministerie van Onderwijs dat er meer aandacht zal worden besteed aan het verbeteren van het imago van het mbo. Het ministerie erkent dat er al te lang sprake is geweest van onderwaardering van het vmbo en mbo en belooft zich in te zetten voor een betere waardering en gelijke kansen voor alle onderwijsniveaus. Hoewel er nog geen concrete plannen zijn aangekondigd, blijft de belofte van het ministerie een stap in de goede richting voor de toekomst van het vmbo en mbo.

Meer weten over MBO?

Benieuwd welke uitdagingen het MBO heeft qua personeel de komende jaren?

Lees hier over personeelsuitdagingen in het MBO ➜

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo