Nieuws

Prinsjesdag 2021: Het onderwijs

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 28-09-2021

Prinsjesdag. Wat zijn de gevolgen van de derde dinsdag van september op het onderwijs. Dit jaar hebben we te maken met een demissionair kabinet en daarom zijn er geen grote onderwijsplannen bekend gemaakt. Toch werd het onderwijs in de Troonrede kort besproken. Voornamelijk het Nationaal Programma Onderwijs kwam aan bod. Maar wat verandert er nu precies voor het onderwijs?

Gevolgen van Prinsjesdag op het onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs
In februari 2021 introduceerde de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob het Nationaal Programma Onderwijs. Dit steunpakket van 8,5 miljard euro is in het leven geroepen om corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. Hierbij is er niet alleen rekening gehouden met studieachterstanden maar ook met sociaal-emotionele achterstanden. Het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs krijgen hiervoor de komende 2,5 jaar in totaal 5,8 miljard euro. Het resterend bedrag van ongeveer 2,7 miljard euro is bestemd voor het mbo, hbo en wo.

Geen andere plannen
Naast het Nationaal Programma Onderwijs stonden er in de Troonrede geen plannen voor het onderwijs. Omdat dit kabinet demissionair is en er nog geen nieuw kabinet is, mag zij geen grote nieuwe plannen uitwerken. Het Nationaal Programma Onderwijs kon volgens het demissionaire kabinet echter niet wachten vanwege de grote achterstanden door de coronacrisis.

Lerarentekort
Het grote tekort aan leraren en schoolleiders kwam niet ter sprake in de Troonrede. Eerder in deze kabinetsperiode zijn er al extra middelen aangekondigd om de werkdruk tegen te gaan. In de begroting voor het komende jaar heeft het kabinet het laatste deel van dat geld opgenomen en daarmee is er vanaf 2025 oplopend tot 430 miljoen euro per jaar om de werkdruk in het primair onderwijs terug te dringen. Op verzoek van de Tweede kamer investeert het demissionaire kabinet daarnaast 60 miljoen euro extra in de verdere ontwikkeling van leraren om het vak aantrekkelijker te maken.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo