Onderwijsraad wil minder stagemisbruik

In het belang van onderwijs en ontwikkeling

De Onderwijsraad doet oproep tegen ‘stagemisbruik’. De reden is dat organisaties vaak kampen met personeelstekort. Daardoor hebben zij onvoldoende capaciteit voor stagebegeleiding en dreigt ook een ander risico: stagemisbruik. Daar is sprake van wanneer studenten zonder begeleiding taken uitvoeren van volwaardige medewerkers. Dit brengt hun studie in gevaar.

Stagemisbruik komt door capaciteitsproblemen

De Onderwijsraad roept op tot een meer doelgerichte aanpak van stages in beroepsopleidingen, waarbij de praktijkervaring spaarzaam en doelbewust wordt ingezet. De reden voor deze oproep ligt in het tekort aan capaciteit bij bedrijven en organisaties om studenten adequaat te begeleiden, wat kan leiden tot stagemisbruik en vermindering van effectieve praktijkervaring voor studenten.

Obstakel voor de ontwikkeling

Stagemisbruik vormt een ernstig obstakel voor de ontwikkeling van studenten en kan leiden tot studievertraging, uitval en vroegtijdig schoolverlaten. De Onderwijsraad benadrukt de noodzaak om stagemisbruik aan te pakken om zo het tekort aan goed opgeleide vakmensen en professionals te verminderen.

Stimuleren van praktijkgericht leren

De Onderwijsraad bepleit een stimulans voor praktijkgericht leren door studenten ervaring op te laten doen in situaties die de praktijk nabootsen. Daarnaast kunnen praktijkopdrachten die door het bedrijfsleven worden aangedragen, in de school worden uitgevoerd. De raad wijst op het potentieel van ervaringen die tijdens de coronapandemie zijn opgedaan, die nog steeds relevant kunnen zijn voor studenten.

Focus op bestrijding stagediscriminatie

Het rapport benadrukt het belang van continue verbetering in de aanpak van stages, met specifieke aandacht voor de toegankelijkheid ervan, de kwaliteit van begeleiding voor studenten, en het bestrijden van stagediscriminatie. Door deze aspecten te prioriteren, kan de effectiviteit en relevantie van stages in beroepsopleidingen worden versterkt, wat uiteindelijk zal bijdragen aan beter opgeleide vakmensen en professionals in diverse sectoren.

Meer weten over MBO?

Benieuwd welke uitdagingen het MBO heeft qua personeel de komende jaren?

Lees hier over personeelsuitdagingen in het MBO ➜

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo