Nieuws

Meer incidenten in het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 05-06-2024

De Onderwijsinspectie heeft in de afgelopen vier maanden een recordaantal van 370 meldingen van heftige incidenten op middelbare scholen ontvangen, vergeleken met 280 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Deze incidenten variëren van drugsverkoop en vechtpartijen tot, in een extreem geval, prostitutie op het toilet, volgens een onderzoek van RTL Nieuws.

Rutger Pol van de inspectie geeft aan dat maatschappelijke verharding ook in scholen zichtbaar is, wat zorgwekkend is omdat een veilige omgeving essentieel is voor de ontwikkeling van leerlingen. Het is onduidelijk of de toename komt door meer incidenten of doordat scholen sneller meldingen doen.

Directeuren, leraren en deskundigen wijzen op de invloed van “straatcultuur” en verharde omgangsvormen op scholen. Onderwijsexpert Leon Meijs merkt op dat drugsverkoop een probleem is op bijna elke school en dat sommige scholen overdag gesloten blijven om dealers buiten te houden.

Ouders, leerlingen en scholen kunnen onveiligheid melden bij de inspectie. Sinds 2015 moeten scholen de sociale veiligheid van leerlingen monitoren en de resultaten rapporteren, en de inspectie gaat strenger controleren of dit gebeurt.

RTL Nieuws bezocht een vmbo-school in Huissen die veiligheidsmaatregelen nam en verbeterde van ‘zeer zwak’ naar ‘voldoende’. Incidenten zoals vechtpartijen en het gooien van stoelen werden aangepakt door de receptie naar de ingang te verplaatsen en samenwerking te zoeken met politie en andere instanties, wat leidde tot een rustiger schoolomgeving.

Link naar het artikel van de NOS.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo