Interactie in de klas? 3 tips om dit voor elkaar te krijgen!

Interactie in de klas is niet vanzelfsprekend. Iedereen kan het zich nog herinneren uit zijn of haar schooltijd. Die ene leraar die altijd alle aandacht van de leerlingen had. De hele klas was opgewekt en luisterde aandachtig naar elk woord wat er gezegd werd. Als hij of zij opriep voor interactie, stond niet één maar de hele groep klaar om te reageren.

Mis jij regelmatig interactie in de klas? Steekt er maar één enkele leerling zijn vinger op als je de klas wat vraagt? Grote kans dat jij gezien wordt als een saaie docent. Aangezien je juist je klas tot een optimaal resultaat wilt brengen is het belangrijk de leerlingen te boeien. Om je hierbij te helpen hebben wij enkele praktische tips voor je verzameld. Pas ze toe in je lessen en wordt die docent waar jaren later nog over gesproken wordt door oud-leerlingen.

Interactie in de klas met deze tips

Tip 1: koppel lessen aan actualiteiten
Sinds jaar en dag hebben leerlingen het maar al te graag over dagelijkse gebeurtenissen. Door de opkomst van mobieltjes en social media is dit alleen maar toegenomen. De nieuwste trending topics en video’s behoren tot de populairste gesprekstof van de dag. Docenten die hun leerlingen weten te boeien, koppelen deze gebeurtenissen slim aan hun lessen om vanaf moment 1 de aandacht van de klas te pakken.

Ben je een docent Nederlands en wil je de leerlingen wat bijbrengen over correcte spelling? Koppel dit dan aan het interview dat je laatst zag met een voor de leerlingen populaire icoon. Bijvoorbeeld dat interview met een rapper die zijn nieuwste single promoot. Vertel hen dat zij net zo kunstzinnig met taal kunnen worden als de rapper, zolang zij maar genoeg kennis hebben van de Nederlandse taal.

Tip 2: Variatie in werkvormen
Vind jij het ook saai om elk uur en elke dag hetzelfde te doen? Iets constant herhalen verveelt de meeste mensen enorm. Zo werkt dat bij studenten uiteraard ook. Afwisseling van leerstof en methodes is cruciaal om de aandacht van studenten vast te houden en interactie te krijgen.

Gebruiken je leerlingen doorgaans een boek om hun wiskunde oefeningen in de les te maken? Breng hier dan variatie in door ze opdrachten via hun mobiel of Ipad uit te laten rekenen. Roep ze voor de klas zodat ze de berekeningen op het bord of whiteboard kunnen opschrijven. Of laat ze hun boeken sluiten en lok een discussie uit over hoe ze het aantal liters in een groot zwembad kunnen berekenen. Door dit soort variatie toe te passen, blijven de leerlingen geboeid zitten en vervelen ze zich minder snel.

Tip 3: Meer dan alleen het boek
Leerlingen snakken naar meer dan alleen vakkennis uit hun boeken. Als expert in jouw vakgebied kan jij net dat beetje extra geven. Leraren die populair zijn vertellen meer dan dat wat in het boek staat. Ze koppelen hun ervaring aan de lesstof en maken de leerlingen duidelijk hoe ze de lessen in de praktijk kunnen toepassen.

Ben jij een NaSk docent? Vertel dan jouw ervaringen met natuurkunde en scheikunde en waarom je hebt gekozen voor dit vakgebied. Jouw passie voor het vak is aanstekelijk en stimulerend. Geef ze daarnaast concrete voorbeelden, om aan te geven waarvoor ze de kennis op deze vakgebieden nodig hebben. Jouw lessen worden een stuk boeiender zodra zij beseffen dat ze de kennis kunnen inzetten voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van schone en groenere energie.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo