Geplaatst op: 03-04-2023

Hoe feedback helpt bij examenvoorbereiding

Als docent wil je dat jouw leerlingen goed voorbereid zijn op hun examens. Het geven van feedback op eerdere opdrachten kan hierbij enorm helpen. Het is een effectieve manier om de zwakke punten van studenten te identificeren en hen te begeleiden bij de onderwerpen waar ze meer aandacht aan moeten besteden. Daarnaast kan het ook helpen om het begrip van de stof bij studenten te verbeteren. In dit artikel lees je hoe je als docent feedback op eerdere opdrachten kunt geven en welke tips je daarbij kunnen helpen. Hoe feedback helpt bij examenvoorbereiding.

Identificeer de zwakke punten

Het is belangrijk om te weten waar de zwakke punten van de leerlingen liggen. Door feedback te geven op eerdere opdrachten, kun je als docent deze zwakke punten identificeren. Bekijk de antwoorden van de leerlingen kritisch en ga na waar ze de mist in zijn gegaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er veel fouten zijn gemaakt bij een bepaald onderwerp of dat er veel slordigheidsfouten zijn gemaakt. Door deze punten te identificeren, kun je gerichter te werk gaan bij het geven van feedback.

Verbeter het begrip van de stof

Door feedback te geven op eerdere opdrachten, kunnen leerlingen hun eigen begrip van de stof verbeteren. Geef daarom niet alleen aan wat er fout is gegaan, maar ook waarom het fout is gegaan en hoe het beter kan. Op deze manier worden de leerlingen gestimuleerd om na te denken over hun eigen fouten en hoe ze deze in de toekomst kunnen voorkomen. Dit verbetert niet alleen het begrip van de stof, maar ook het leerproces van de leerlingen.

Tips voor effectieve feedback

Tips voor het geven van effectieve feedback op eerdere opdrachten:

  • Geef feedback op korte termijn, zodat de leerlingen de opdracht nog vers in het geheugen hebben
  • Maak gebruik van verschillende soorten feedback, bijvoorbeeld mondeling en schriftelijk
  • Houd bij het geven van feedback rekening met de leervoorkeuren van de leerlingen
  • Zorg dat de feedback constructief is en gericht op verbetering
  • Maak gebruik van voorbeelden om de feedback te verduidelijken

Geef constructieve feedback

Als docent is het belangrijk om gerichte feedback te geven op eerdere opdrachten. Geef niet alleen aan wat er fout is gegaan, maar ook waarom het fout is gegaan en hoe het beter kan. Dit is niet alleen nuttig voor de leerlingen, maar ook voor jou als docent. Het geeft je namelijk inzicht in de manier waarop de leerlingen de stof hebben begrepen en waar eventuele knelpunten liggen. Maak bij het geven van feedback gebruik van voorbeelden en verduidelijk je uitleg waar nodig.

Bied hulp bij de onderwerpen die extra aandacht nodig hebben

Door gerichte feedback te geven, kun je als docent ook hulp bieden bij de onderwerpen die extra aandacht nodig hebben. Geef aan welke onderwerpen dit zijn en hoe de leerlingen deze onderwerpen beter kunnen begrijpen. Dit kan door extra uitleg te geven in de les of door specifieke opdrachten te geven die gericht zijn op deze onderwerpen. Maak hierbij gebruik van relevante informatie in het Nederlands, bijvoorbeeld door te verwijzen naar handige websites of filmpjes op YouTube.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het geven van feedback op eerdere opdrachten? Bekijk dan de volgende links:

Hopelijk zijn deze links voor jou nuttige informatie over hoe feedback helpt bij examenvoorbereiding geven.

Meer leren over feedback geven?

Binnenkort organiseert Metafoor Onderwijs ism. Onderwijsarena een webinar over Effectief feedback geven. Volg de webinaragenda.

Meer lezen over feedback geven?

Lees het artikel over pedagoog John Hattie, daarin staan enkele ‘eye-openers’.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo