Geplaatst op: 21-04-2017

Groen onderwijs gaat goed

Het gaat goed met het groen onderwijs in Nederland

Zowel in het vmbo als het mbo ontwikkelt de onderwijskwaliteit binnen de ‘groene’ richtingen zich positief. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderwijsverslag De Staat van het Onderwijs dat vorige week door de Onderwijsinspectie werd gepubliceerd. Binnen de groene sector halen relatief veel mbo-studenten hun diploma. De kansen op de arbeidsmarkt zijn echter minder positief; de werkloosheid onder afgestudeerden mbo’ers is de afgelopen jaren flink gestegen. Dit meldt AOC Raad.

Kwaliteit VMBO op orde

Binnen het vmbo is de kwaliteit van bijna alle groene afdelingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen op orde. De gemengde en theoretische leerweg maken een flinke inhaalslag: het aantal zwakke afdelingen is een stuk lager dan vorig jaar. Het totale slagingspercentage van het vmbo-groen ligt met 95,9 procent nog steeds boven het landelijk gemiddelde maar daalde licht.

Groen onderwijs verbetert opnieuw

De kwaliteit van groen onderwijs is in het afgelopen studiejaar opnieuw verbeterd en is op goed niveau. Net als in andere sectoren stijgt het aantal studenten dat een diploma haalt. Afgelopen jaar lag het slagingspercentage op 86 procent. Daarmee ligt het diplomarendement op het mbo al jaren boven het gemiddelde – zie Nationale Onderwijsgids.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo