Blog

Formeren tijdens de coronacrisis

Door: Roën Engelhart | Gepubliceerd op: 19-05-2021

Het formeren in het onderwijs is in volle gang. Ieder jaar rond februari en maart maken directeuren, managers, teamleiders en HR-personeel plannen voor het komende schooljaar. Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben ongetwijfeld invloed op dit proces en de plannen. Wij vroegen ons af welke invloed het coronavirus nu precies had.

Ervaringen met formeren in het onderwijs

Om erachter te komen hoe scholen hun formatie hebben bepaald en voor welke uitdagingen zij stonden, zijn wij in gesprek gegaan met een aantal schoolleiders en managers. Deze personen zijn allemaal werkzaam in verschillende sectoren zoals het voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Uit onze gesprekken komt naar voren dat er veel overeenkomsten zijn in hoe scholen hun formatieproces aanpakken. Zo blijkt dat alle scholen net zoals ieder jaar rekening houden met medewerkers die van baan wisselen of door bepaalde redenen wellicht meer of minder uren gaan werken. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het onderwijsaanbod en het aantal lesgroepen. De keuzen voor meerdere en kleinere lesgroepen kan betekenen dat er meer vakdocenten worden aangesteld.

Veel scholen stellen ook hun eisen bij als het gaat om het werven van nieuwe medewerkers. Zo moet een nieuwe docent bijvoorbeeld enige kennis hebben van online tools of apps om daarmee afstandsonderwijs te verzorgen.

Elke school houdt rekening met verschillende scenario’s. Zij gaan uit van 3 scenario’s; scenario 1: het scenario volledig afstandsonderwijs met uitzondering van de examenklassen, scenario 2: het scenario hybride onderwijs en scenario 3: het scenario waarbij scholen weer volledig open zijn. De scholen hebben ook extra stappen gemaakt om hun medewerkers en leerlingen of studenten gemotiveerd te houden. Zo wordt er meer persoonlijk contact gezocht dan voor de pandemie. Studenten en leerlingen ontvangen regelmatig een presentje of andere attentie om ze een hart onder de riem te steken. Een aantal schoolleiders geeft zelfs aan collega’s regelmatig persoonlijk te benaderen of te bellen voor een goed gesprek.

Ben jij benieuwd naar de verschillende verhalen van hoe managers en schoolleiders het formatieproces tijdens de coronacrisis hebben aangepakt? Lees dan onze serie interviews Formeren tijdens de coronacrisis.

 

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo