Nieuws

Educatief programma voor Floriade Expo 2022

Door: Valentijn Brandt | Gepubliceerd op: 14-04-2022

Op woensdag 13 april 2022 opende Koning Willem-Alexander de Floriade Expo 2022 in Almere voor publiek. Op donderdag 14 april opende de Floriade Expo 2022 in Almere voor publiek. De wereldtuinbouwtentoonstelling, met als thema ‘Growing Green Cities’, richt zich op het leefbaarder en duurzamer maken van steden.

Educatief programma speciaal voor docenten

Het thema van 2022 is Growing Green Cities
De wereldtuinbouwtentoonstelling is eens per tien jaar in Nederland. Het evenement is een samenwerking van de Nederlandse tuinbouwsector met 200 deelnemers uit binnenland en buitenland, zoals niet-gouvernementele organisaties en Aeres Hogeschool Almere.

Online praktijkopdrachten van Aeres en Floriade
Aeres en Floriade ontwikkelden samen een Educatief Programma, speciaal voor docenten vo, mbo en hbo. Doel is om studenten zo vroeg mogelijk in aanraking te laten komen met vraagstukken over duurzame ontwikkeling. Metafoor Onderwijs, zelf gevestigd in Almere, juicht dit van harte toe.

Aeres werkt aan gezonde voedselvoorziening

Gezonde leefomgeving als zekerheid voor de toekomst
Een online lesprogramma met praktijkopdrachten die passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en gebaseerd zijn op de Floriade-thema’s (groen, voedsel, energie, gezondheid). Deze thematische verbinding tussen Aeres en Floriade zorgt ervoor dat leerlingen vroegtijdig bijdragen aan een zekere toekomst waarin een gezonde leefomgeving geen optie is, maar een gegeven.

Samenwerking met Floriade is een logisch gevolg van gedeelde ambitie
De samenwerking tussen Aeres en Floriade is een logisch gevolg van een gedeelde ambitie. “Kijk maar eens naar de Floriade-thema’s en het opleidingsaanbod van ons mbo en hbo in Almere”, zegt Rien Komen van Aeres hierover. “We werken aan stedelijke vraagstukken waarbinnen een gezonde voedselvoorziening en een groene leefomgeving steeds centraal staan. De wereldtuinbouwtentoonstelling duurt tot en met 9 oktober. Na de sluiting wordt het terrein een groene, autoluwe stadswijk.

Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo