banner image
banner image

Kabinetsplannen bekend: Meer geld voor onderwijs

23-09-2022
Roën Engelhart

Kabinet maakt plannen voor het onderwijs bekend

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Zoals we al jaren gewend zijn, maakte het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. Zo ook voor het onderwijs. Vanaf 2023 stopt het kabinet miljarden extra in het onderwijs. 

Verhoging basisbeurs uitwonende mbo- en ho-studenten

Om te beginnen trekt het kabinet eenmalig € 500 miljoen uit om de koopkracht van studenten te herstellen. Dit geld wordt gebruikt om de basisbeurs van uitwonende studenten te verhogen. Per maand krijgen zij € 165,- boven op de basisbeurs die zij vanaf het studiejaar 2023/2024 ontvangen. De verhoging geldt voor mbo-, hbo- en universitaire studenten die recht hebben op studiefinanciering. 

Speciaal fonds voor onderzoek, welzijn, gelijkheid en aansluiting op arbeidsmarkt

Meer geld voor hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en welzijn van studenten

Om het kennisniveau in Nederland hoog te houden is een goede kwaliteit van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van belang. Het kabinet stelt jaarlijks € 500 miljoen extra beschikbaar voor het hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast gaat tot en met 2033, € 5 miljard naar een nieuw wetenschapsfonds. Het OCW besteedt dit geld onder meer aan opleidingen voor talentvolle wetenschappers, begeleiding van studenten, tegengaan van prestatiedruk, het welzijn van studenten en een betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt.

Middelbaar beroepsonderwijs krijgt geld voor gelijkheid en aansluiting op de arbeidsmarkt 

Vanaf 2023 trekt het kabinet jaarlijks €350 miljoen extra uit voor het mbo. Dit geld gaat onder meer naar het bevorderen van de kansengelijkheid. Hieronder valt het uitbannen van stagediscriminatie, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de begeleiding van kwetsbare studenten van school naar werk. Daarnaast wordt het geld onder andere uitgegeven aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs tot de arbeidsmarkt en het verbeteren van kwaliteit, onderzoek en innovatie binnen het mbo. 

Betere budgetten in basis- en voortgezet onderwijs voor basisvaardigheden en personeel 

Om goed te functioneren in de samenleving zijn basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en het omgaan met computers belangrijk. Vanaf 2023 wordt er jaarlijks € 1 miljard uitgegeven door het kabinet aan hulp bij het verbeteren van deze vaardigheden. Om te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op niveau blijft, zijn meer leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners nodig. Daarom wordt in 2023 nog extra geld uitgetrokken voor hogere salarissen (€ 919 miljoen), minder werkdruk in het voortgezet onderwijs (€ 300 miljoen) en het bijscholen van leraren en schoolleiders (€ 128 miljoen, jaarlijks vanaf 2023). 

Alle leerlingen gelijke kansen 

Iedere leerling heeft recht op een gelijke kans. Het kabinet stelt de komende jaren totaal € 1 miljard beschikbaar voor gelijke kansen op ontwikkeling. Daarvan wordt € 34 miljoen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besteedt aan extra activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, techniekles en sport. 

Deze plannen beloven heel wat voor de ontwikkeling en toekomst van het onderwijs de komende jaren. Wil jij meer informatie over de plannen van het kabinet voor het onderwijs? Bekijk dan deze pagina van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk hier voor meer nieuws en blogs over het onderwijs. 

 

Wil jij het graag anders in jouw werk?
 

Open voor ver­an­de­ring? Me­ta­foor On­der­wijs be­grijpt waarom en denkt graag met jou mee.

HOE WIJ WERKEN

 

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram.


Of schrijf je in voor..

ONZE NIEUWSBRIEF

Nieuws & Blogs

20-09-2023

Eerste stappen van Wendy op nieuwe school

Met ruime ervaring je allereerste stappen zetten, dat zou prettig zijn. Als je ergens begint, is het altijd even wennen aan de nieuwe dingen. Zo is dat ook in het onderwijs. Waarbij je onder andere te maken hebt met een hele nieuwe omgeving, leerlingen, collega’s, systemen en nog veel meer. Lees het verhaal van Wendy Kraan en hoe haar eerste weken op een nieuwe school verlopen.
Lees meer
28-04-2023

Examenvoorbereiding met peer-to-peer studiegroepen

Als docent weet je hoe belangrijk het is om jouw leerlingen/studenten goed voor te bereiden op examens. Naast het geven van lessen en huiswerkopdrachten, zijn er andere manieren waarop jij leerlingen of studenten kunt helpen zich voor te bereiden op deze uitdagende periode. Een van die manieren is door middel van peer-to-peer studiegroepen. In dit artikel bespreken we waarom peer-to-peer studiegroepen een geweldige manier van examenvoorbereiding is en geven we tips voor het opzetten van effectieve studiegroepen en suggesties voor studiegroepactiviteiten.
Lees meer
12-04-2023

Hoe inspireer jij als docent jouw leerlingen of studenten?

Als docent weet je hoe belangrijk het is om jouw leerlingen/studenten gemotiveerd te houden tijdens de examenvoorbereiding. In dit artikel delen we een aantal tips en suggesties die jou helpen om jouw leerlingen of studenten te inspireren en te motiveren tijdens de examenvoorbereiding.
Lees meer