banner image
banner image

Hoe verlopen de examens in het VO dit jaar?

20-04-2022
Valentijn Brandt

Voor het derde jaar op rij, verlopen de examens anders dan ‘normaal’. Voor een goede voorbereiding zetten we de belangrijkste zaken op rij: wat gebeurt precies wanneer? Wat is anders dan vorig jaar? Wat is er te kiezen voor leerlingen? Wat moet niet worden vergeten? En waar vind je meer informatie?

De planning

Wanneer beginnen de examens?

De eerste afnames in het eerste tijdvak voor het Centraal Schriftelijk Examen in het VO zijn op donderdag 12 mei 2022. Dan begint het VMBO met Nederlands en Biologie, de HAVO met Duits en Aardrijkskunde en het VWO met Muziek en Nederlands. Een dag later, op vrijdag de 13e, volgen voor het VMBO Aardrijkskunde, Geschiedenis en staatsinrichting en Frans, Wiskunde voor de HAVO en Filosofie en Biologie voor het vwo.

Het tweede tijdvak bestaat uit eerste afnames en herkansingen. Dit begint op maandag 13 juni met Muziek, Natuurkunde en Scheikunde voor het vmbo, Muziek en Aardrijkskunde voor de havo en Filosofie en Nederlands voor het vwo. Het derde tijdvak bestaat uit herkansingen. Deze herkansingen beginnen op dinsdag 5 juli en de laatste herkansing vindt plaats  op vrijdag 8 juli.

Wanneer eindigen de examens?

De laatste afnames voor het eerste tijdvak havo en vwo zijn op 30 mei. Het gaat dan om Fries, Russisch, Spaans, Arabisch en Turks voor havo en vwo leerlingen. Het tweede tijdvak eindigt op 24 juni voor havisten met Frans en voor vwo’ers met Engels. Vmbo-leerlingen sluiten het 2e tijdvak een dag eerder af. Het complete examenrooster van 2022 vind je hier.

De uitslag

Wanneer slaag je voor het vmbo, de havo of het vwo?

Je slaagt voor het eindexamen VMBO als je gemiddeld een voldoende haalt voor de centrale examens. Je slaagt voor het eindexamen als je alle verplichte onderdelen hebt afgelegd en aan de gestelde eisen voldoet die voor jouw schoolsoort gelden. Door de bijzondere situatie dit jaar mag je twee vakken herkansen in plaats van één. Als je niet voor de herkansing slaagt, kun je het examenjaar overdoen.

Wanneer worden de uitslagen bekend?

Uitslagen van het eerste tijdvak worden bekend  gemaakt op 9 juni. De N-termen voor de digitale flexibele examens in het VMBO worden op 15 juni bekendgemaakt. Deze leerlingen horen iets later dan andere leerlingen de uitslag. Uitslagen van het tweede vak volgen op 1 juli. Uitslagen van het derde tijdvak (uitsluitend herkansingen) volgen op 14 juli.

Wat is anders dan vorig jaar?

Extra herkansing en een derde tijdvak

Leerlingen kunnen tijdvakken kiezen

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er een aantal wijzigingen vanwege de bijzondere situatie van dit schooljaar. Toelichting vind je in het servicedocument Examens 2021-2022.

Leerlingen kunnen per vak kiezen of ze in het eerste of tweede tijdvak examen doen. Zij hebben nu de mogelijkheid om de centrale examens te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. Daarom wordt het tweede tijdvak uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Daarmee ontstaan 3 mogelijkheden:

  • De leerling legt het hele centraal examen af in het eerste tijdvak (zoals in een normaal examenjaar). 
  • De leerling mag 1 of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak. Zo heeft de leerling meer tijd voor de voorbereiding. 
  • De leerling mag het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Dat is een oplossing als de leerling ziek is of in quarantaine moet tijdens het eerste tijdvak.

Daardoor hebben leerlingen meer tijd voor een goede voorbereiding en meer ruimte voor een tactische planning. De keuze is aan de leerling. De leerling mag daarbij overleggen met bijvoorbeeld de mentor of vakdocent. Geeft de leerling geen keuze door? Dan kan de school bepalen wanneer de leerling de examens aflegt, in het eerste of tweede tijdvak. Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2 vakken herkansen in plaats van 1.

Andere wijzigingen

Vak niet mee laten tellen

Eindexamenleerlingen mogen het eindcijfer van 1 vak wegstrepen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

Herkansing in derde tijdvak

Er komt een derde tijdvak op de scholen. Legt de leerling het examen van een vak voor het eerst in het tweede tijdvak af? Dan is een herkansing mogelijk in het derde tijdvak. Meer informatie vind je hier. Daar vind je ook specifieke informatie over bijvoorbeeld de kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes.

PSA en Reglement aanpassen

Als gevolg van de aangekondigde examenmaatregelen dit schooljaar, zullen veel scholen hun examenreglement en/of het PTA moeten aanpassen. Voor scholen is nu een handreiking beschikbaar die helpt bij het doorvoeren van deze wijzigingen. In het servicedocument 'Examens 2021-2022' is een toelichting te vinden op alle examenmaatregelen 2022.

Deze maatregelen maken op veel scholen aanpassing van het examenreglement en/of het PTA noodzakelijk. De verruiming van de afnamemogelijkheden - door het bieden van meer tijdvakken - en de hernieuwde introductie van de duimregeling vragen van veel scholen een aanpassing van de procedures. Meer informatie vind je hier.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Nieuws & Blogs

06-12-2023

Nieuwe horizonnen: de eerste lessen van Kim

Neem een kijkje in de boeiende wereld van het onderwijs terwijl we een nieuwe leerkracht verwelkomen die onlangs haar reis begon op een gloednieuwe school. De eerste paar weken als leerkracht zijn een cruciale periode vol verwachtingen en nieuwe ontmoetingen. In dit interview delen we Kim haar ervaringen, van de opwindende hoogtepunten tot de uitdagende momenten en alles daartussenin.
Lees meer
27-11-2023

Effectieve feedback in het onderwijs: een overzicht

Feedback in het onderwijs is krachtig, maar niet alle feedback is even effectief. Onderzoek toont aan dat de manier, timing en vorm van feedback van invloed zijn op het leerproces van leerlingen. In dit blog lees je meer over verschillende soorten van feedback en de meest effectieve plaats van feedback in het leerproces. Hoe kun jij jouw feedbackskills verbeteren?
Lees meer
06-11-2023

Meester Raj staat stevig aan de start

In de bruisende gangen van mboRijnland komt een frisse wind waaien. Raj Nanda heeft zijn intrede gedaan en brengt een golf van energie en innovatie met zich mee. In dit blog nemen we je mee in het verhaal van deze inspirerende ‘nieuwkomer’. Een man die beweging brengt in het onderwijs. Dit doet hij met passie, enthousiasme en een vernieuwende aanpak. Ontdek hoe Raj zijn eerste weken heeft beleefd.
Lees meer