banner image

Twee man sterk voor de klas! 6 vormen van co-teaching

12-03-2020
Peter Schwank

Co-teaching. Twee onderwijzers voor één klas. In deze tijd met een groot lerarentekort lijkt het onlogisch. Maar toch is deze vorm van lesgeven steeds populairder aan het worden. Met name omdat er effectiever ingespeeld kan worden op de diversiteit binnen een klas en zodoende de kwaliteit van de lessen te verhogen. In deze blog gaan wij dieper in op wat co-teaching is en in welke praktische werkvormen dit toegepast kan worden.

Wat is co-teaching?

Zoals hierboven gezegd is er spraken van co-teaching wanneer twee onderwijzers gezamenlijk één les geven. Het duo kan bestaan uit twee docenten met vergelijkbare ervaring en expertise maar ook uit een docent in combinatie met een startende docent, onderwijsassistent of stagiair. Door middel van deze vorm van lesgeven is het makkelijker om alle leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben en zodoende de impact van de lessen te verhogen.

Daarnaast kan co-teaching ook ingezet worden als een intensieve vorm van coaching on the job. Met name voor startende docenten en onderwijsassistenten is het een effectieve manier om zichzelf te ontwikkelen en snel ervaring op te doen door te leren van de expertise van een gevorderde docent. In deze situatie is co-teaching een win-win situatie, waarbij zowel de kwaliteit van het onderwijs als de kwaliteit van de docent verhoogd worden.

De 6 vormen van co-teaching

Het lijkt vrij gemakkelijk om met een co-teacher voor de klas te staan. Maar de praktijk bewijst echter dat deze samenwerkingen niet altijd even soepel verlopen. Om het proces te vergemakkelijken is het verstandig gezamenlijk te kiezen voor één van de onderstaande lesmethoden. De onderstaande vormen zijn niet zwart/wit en kunnen gecombineerd worden. Om de beste werkvorm voor beiden docenten te ontdekken, raden wij juist aan om te variëren en te experimenteren!

Observerend

De naam van deze vorm spreekt voor zich. Eén docent geeft les en de andere docent observeert. Als de observant zich richt op de lesgevende docent, kan hij of zij achteraf de ander van waardevolle feedback voorzien. Daarentegen kunnen ook de leerlingen geobserveerd worden, waardoor er meer inzicht in het leerproces ontstaat.

Assisterend

Eén docent verzorgt de les (of een deel daarvan) terwijl de ander assisteert. De assisterende docent loopt rond in de klas en geeft leerlingen waar nodig extra uitleg bij de opdrachten. Met deze vorm van co-teaching verhoog je de kwaliteit van de les en zorg je dat de leerlingen de stof effectief tot zich nemen.

Parallel

Een andere vorm die ervoor zorgt dat de leerlingen de stof optimaal opnemen is parallelle co-teaching. Beiden docenten geven dezelfde inhoud maar aan een opgesplitste groep. Hierbij kan het tempo en de activiteiten ideaal afgestemd worden op de hulpvragen van de leerlingen. 

Station

De lesinhoud wordt verspreid over verschillende stations(thema’s) die zijn opgebouwd uit diverse activiteiten en werkvormen. De leerlingen doorlopen de stations zelfstandig of met hulp van de docenten. Door deze vorm is complexe en gelaagde leerstof voor de leerlingen makkelijker te behappen. Daarnaast zal de afwisseling zorgen voor meer interactie in de klas.

Alternatief

Deze vorm is ideaal voor groepen waarbij een klein gedeelte meer moeite heeft met de leerstof. Door de groep op te splitsen in twee, kan één docent zich richten op de grotere groep en de ander op de kleinere. Hierdoor voorzie je de twee groepen leerlingen met  passende hulp en ondersteuning. 

Complementair

Beiden docenten verzorgen gezamenlijke de volledige les. Door elkaar af te wisselen zorg je voor dynamischere lessen waardoor de aandacht van de leerlingen beter wordt vast gehouden. Belangrijk bij deze vorm is echter wel dat de expertise en competenties van beiden docenten vergelijkbaar zijn.

Nieuws & Blogs

17-03-2023

Waarom groeit het aantal ZZP’ers in onderwijs en zorg?

Het aantal flexwerkers in Nederland groeit te onstuimig, zo klinkt het al jaren onder politici, vakbonden en beleidsadviseurs – schrijft NRC Handelsblad op 3 maart in het artikel ‘De ZZP’er heeft het voor het zeggen in de zorg en onderwijs’. Van die flexwerkers, waartoe bijvoorbeeld ook uitzendkrachten behoren, is een groeiend deel actief als zelfstandige. Nergens in de EU groeit het aantal ZZP’ers zo hard als in Nederland. Benieuwd waarom?
Lees meer
10-03-2023

Lerarentekort bestaat niet, wel een mismatch

Heel veel leraren staan niet voor de klas. Veel mensen met een lesbevoegdheid, staan liever niet voor de klas. Tegelijkertijd zitten leraren die graag voor de klas staan, te vaak en te lang achter de computer voor administratief werk, dat wettelijk niet vereist is. En werken veel leraren liever parttime dan fulltime. Want vanwege een gebrek aan docentgerichte digitalisering, moet het ontwikkelen en nakijken van toetsen vaak nog op papier gebeuren. Dit leidt tot (een cultuur van) onbetaald en ongewenst overwerken. Mogelijk de grootste oorzaak van het lerarentekort.
Lees meer
28-02-2023

Verbinding is de basis van goed onderwijs

Deze blog gaat over verbinding en is de afsluiting van onze funbruari reeks. Verbinding is de basis van goed onderwijs. Zonder contact kom je nergens. Verbinding met jezelf is belangrijk om goed contact met een ander te krijgen. Een energizer kan helpen om contact met jezelf te krijgen.
Lees meer