11% van de docenten wordt door collega's gepest

26-09-2017

“Collega's negeren mij” Docent Rekenen


Vorige week was de week tegen pesten. Daarbij stond het pesten van leerlingen centraal. Maar hoe zit het met pesten op de werkvloer? Het onderling pesten van collega’s gebeurt vaker dan je denkt. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 26% van de werknemers in Nederland zelf weleens is gepest in zijn loopbaan. En volgens vakbond CNV Onderwijs blijkt dat uit een enquête onder 4262 docenten dat 11% van de ondervraagden zegt zelf gepest te worden door andere docenten.

Wat is pesten?

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Maar wat is het verschil tussen pesten en ‘een grapje’? Een grapje uithalen is iets eenmaligs, pesten is iets structureels.

De meest voorkomende op de werkvloer zijn:
• sociaal isoleren: iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk minachten;
• iemand het werk onaangenaam en onmogelijk maken: constant de rotklussen geven, bestanden wissen op zijn/haar PC, informatie niet geven enz;
• bespotten: vanwege uiterlijk, gedrag, wijze van praten, een andere levensstijl;
• roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over een collega;
• ongelijke behandeling: collega’s in dezelfde functie ongelijk behandelen.

Wat kun je doen als je wordt gepest?

Werknemers die gepest worden, kunnen zelf de volgende stappen zetten:
• Confronteer je pester en maak duidelijk dat het pestgedrag niet wordt geaccepteerd;
• Onderzoek of er een pest beleid is en neem actie volgens het stappenplan in het beleid;
• Meld pestgedrag altijd, ook als er geen beleid is. Bijvoorbeeld aan de leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een lid van de ondernemingsraad, de vakbond, de bedrijfsarts of de klachtencommissie;
• Neem contact op met je vakbond voor advies.
(Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/pesten)

Wat kun je als onderwijsinstellingen doen om het pesten van collega’s tegen te gaan?


• Werknemers duidelijk laten weten dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt. Stel een beleid op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin ook duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding. Het is bewezen dat een zero-tolerante-beleid preventief werkt.
• Werknemers het gevoel geven dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten.
• Een vertrouwenspersoon aanstellen. Informeer de werknemers over deze vertrouwenspersoon.
• Een klachtencommissie instellen. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Via een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
• Pestklachten in het bedrijf noteren in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid.
• Zelf als werkgever het goede voorbeeld geven.
(Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/pesten)

De meeste scholen hebben anti-pestprotocollen voor leerlingen. Van die scholen met anti-pestprotocollen had slechts 11% in 2014 daarover afspraken vastgelegd voor leraren. Of deze percentages zijn verbetert is onduidelijk. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om beleid te voeren tegen pesten op de werkvloer. In het Arbowet staan specifieke eisen die aan dat beleid gesteld worden. Of dit beleid het pestgedrag vermindert is niet bekend. Wij zijn daarom benieuwd naar de ervaringen van docenten en onderwijsinstellingen.

Praat mee

De cijfers liegen er niet om, pesten gebeurt onder alle leeftijdscategorieën. Metafoor Onderwijs wilt het pesten van collega’s in het onderwijs onder de aandacht brengen. Wij willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en daar hoort het tegen gaan van pestgedrag ook bij. Wij zijn benieuwd naar jullie mening en ervaringen. Hoe vind je dat de onderwijsinstelling moet optreden tegen pestgedrag onder collega’s? Is een pestbeleid voldoende en tot welk resultaat heeft het tot nu toe geleid? Wordt het pest gedrag minder of blijft het gelijk? Heeft de docent die gepest wordt voldoende steun en hulpmiddelen, of is er meer nodig? Heb je het gevoel dat het bespreekbaar is? Welke rol kan Metafoor Onderwijs hierin spelen wat jou betreft?

Praat met ons mee!

Nieuws & Blogs

30-10-2020

Weekly Challenge 4: Klassenyoga

We begonnen deze serie met een challenge gericht op onze directe collega’s en hebben vervolgens een challenge gedaan met onszelf in de hoofdrol. Vorige week hebben wij een challenge gedaan met de focus op ons gezin. Om oktober helemaal Zen af te sluiten, rest ons een laatste challenge, dit maal gericht op onze studenten en leerlingen!
Lees meer
28-10-2020

Vacaturespotlight: Onderwijsassistenten

Wanneer er gesproken wordt over banen in het onderwijs denkt men al snel aan docenten en leraren. Maar geen enkele school functioneert zonder onderwijs ondersteunend personeel. Studentadviseurs, assessoren, examinatoren en conciërges. Ze zijn allemaal essentieel voor het onderwijs. Toch is er één ondersteunende functie waar steeds meer behoefte aan is: Onderwijsassistenten.
Lees meer
22-10-2020

Weekly Challenge 3: Terug in de tijd

Voor velen van ons is het gezin het belangrijkste element van een gezonde balans tussen privé en werk. Helaas komt het door het drukke leven van gezinsleden wel eens voor dat er te weinig tijd voor elkaar is. Dit terwijl er niets fijner is zo nu en dan wat extra tijd voor elkaar te nemen en de onderlinge band nog sterker te maken. Neem daarom de aankomende week enkele keren als gezin de tijd om de ‘terug in de tijd’ challenge te doen en je zult merken dat jullie je binnen een week nog sterker en verbonden voelen!’’
Lees meer
Metafoor Onderwijs gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.