MENU
Bel gerust
0320 22 99 49

 

 

11% van de docenten wordt door collega's gepest

Shaileen Ho-A-Hing 26-9-2017 12:27
Categorieën: MBO Onderwijs, VO Onderwijs

blog_image:article_metafo_150642942559ca49f1bb796.png:end_blog_image

 

 

“Collega's negeren mij” Docent RekenenVorige week was de week tegen pesten. Daarbij stond het pesten van leerlingen centraal. Maar hoe zit het met pesten op de werkvloer? Het onderling pesten van collega’s gebeurt vaker dan je denkt. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 26% van de werknemers in Nederland zelf weleens is gepest in zijn loopbaan. En volgens vakbond CNV Onderwijs blijkt dat uit een enquête onder 4262 docenten dat 11% van de ondervraagden zegt zelf gepest te worden door andere docenten.

Wat is pesten?
Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Maar wat is het verschil tussen pesten en ‘een grapje’? Een grapje uithalen is iets eenmaligs, pesten is iets structureels.

De meest voorkomende op de werkvloer zijn:
• sociaal isoleren: iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk minachten;
• iemand het werk onaangenaam en onmogelijk maken: constant de rotklussen geven, bestanden wissen op zijn/haar PC, informatie niet geven enz;
• bespotten: vanwege uiterlijk, gedrag, wijze van praten, een andere levensstijl;
• roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over een collega;
• ongelijke behandeling: collega’s in dezelfde functie ongelijk behandelen.

Wat kun je doen als je wordt gepest?
Werknemers die gepest worden, kunnen zelf de volgende stappen zetten:
• Confronteer je pester en maak duidelijk dat het pestgedrag niet wordt geaccepteerd;
• Onderzoek of er een pest beleid is en neem actie volgens het stappenplan in het beleid;
• Meld pestgedrag altijd, ook als er geen beleid is. Bijvoorbeeld aan de leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een lid van de ondernemingsraad, de vakbond, de bedrijfsarts of de klachtencommissie;
• Neem contact op met je vakbond voor advies.
(Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/pesten)


Wat kun je als onderwijsinstellingen doen om het pesten van collega’s tegen te gaan?
• Werknemers duidelijk laten weten dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt. Stel een beleid op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin ook duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding. Het is bewezen dat een zero-tolerante-beleid preventief werkt.
• Werknemers het gevoel geven dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten.
• Een vertrouwenspersoon aanstellen. Informeer de werknemers over deze vertrouwenspersoon.
• Een klachtencommissie instellen. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Via een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
• Pestklachten in het bedrijf noteren in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid.
• Zelf als werkgever het goede voorbeeld geven.
(Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/pesten)

De meeste scholen hebben anti-pestprotocollen voor leerlingen. Van die scholen met anti-pestprotocollen had slechts 11% in 2014 daarover afspraken vastgelegd voor leraren. Of deze percentages zijn verbetert is onduidelijk. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om beleid te voeren tegen pesten op de werkvloer. In het Arbowet staan specifieke eisen die aan dat beleid gesteld worden. Of dit beleid het pestgedrag vermindert is niet bekend. Wij zijn daarom benieuwd naar de ervaringen van docenten en onderwijsinstellingen.

Praat mee
De cijfers liegen er niet om, pesten gebeurt onder alle leeftijdscategorieën. Metafoor Onderwijs wilt het pesten van collega’s in het onderwijs onder de aandacht brengen. Wij willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en daar hoort het tegen gaan van pestgedrag ook bij. Wij zijn benieuwd naar jullie mening en ervaringen. Hoe vind je dat de onderwijsinstelling moet optreden tegen pestgedrag onder collega’s? Is een pestbeleid voldoende en tot welk resultaat heeft het tot nu toe geleid? Wordt het pest gedrag minder of blijft het gelijk? Heeft de docent die gepest wordt voldoende steun en hulpmiddelen, of is er meer nodig? Heb je het gevoel dat het bespreekbaar is? Welke rol kan Metafoor Onderwijs hierin spelen wat jou betreft?

Praat met ons mee!

Reacties (4)

S. Ho-A-Hing 5-10-2017 16:35

Beste Riet,

Bedankt voor het delen van jouw mening en ervaringen. Helaas is het waar dat pesten overal en onder alle leeftijden gebeurd. In jouw verhaal geef je duidelijk aan dat de 'omgeving' een belangrijke rol heeft. Wat zou het fijn zijn als iemand jouw reactie leest en zich beseft hij of zij de omgeving is en tot actie komt. Nogmaals bedankt voor het mee praten!

S. Ho-A-Hing 5-10-2017 16:26

Beste Coert,

Bedankt voor het delen van jouw mening en ervaring. Wat goed dat jouw school iemand heeft aangesteld voor dit soort situaties. Super om te horen dat er bij jullie goede sfeer is onder de docenten. Dat is een belangrijke factor voor plezier op de werkvloer.

Riet van der Staaij 3-10-2017 13:12
Pesten komt overal voor. In vrijwel elke werkomgeving, tussen kinderen, tussen ouders en kinderen, in de straat. Dus bij kinderen en volwassenen. Om het pesten te doen stoppen is een omgeving nodig die de pester niet steunt, zodra anderen meedoen kan de pester ongestoord zijn/haar gang gaan. Het liegen, ontkennen, stoken, ontevredenheid met het eigen leven zonder zich in te zetten voor verandering en roddelen, wat ik zie als nare, onvolwassen eigenschappen van een pester maakt, dat het pesten moeilijk aan te pakken is en dat betreft ' volwassenen'. Ik heb al 30 jaar met pesterijen te maken, waarbij 'volwassenen' een kind inzetten om de pesterijen ten uitvoer te brengen. Wat ik erop gevonden heb is: het pesten bekend maken in de omgeving, instanties die bevoegd zijn om maatregelen te nemen inschakelen en als het zo uitkomt de pester uitlachen, in ieder geval niet kwaad worden. Wat een omgeving van een pester nodig heeft is: niet meedoen, de pester aanspreken als die komt roddelen en stoken (waarbij men dan bang is zelf gepest te worden). Mijn ervaring is dat de pester naar mensen zoekt van het eigen niveau die net als de pester binnen het eigen gezin problemen hebben in de omgang met elkaar, onvoldoende lef of doorzettingsvermogen heeft om iets te bereiken, maar deze niet aan durven pakken en dan uit woede om de onmacht de eigen situatie te verbeteren, aansluiten. Ik noem het lafbekken, maar je kunt er veel last van hebben. Soms is ergens anders gaan werken of wonen een goede oplossing. Dan zal de pester een volgende zoeken waardoor het binnen de organisatie niet wordt opgelost en de sfeer slecht blijft want het woekert door. Bij kinderen gaat het om een goed pestprotocol, een sterke directie en leerkrachten die niet bang zijn maar herhaaldelijk het pesten bespreekbaar maken zodra het zich voordoet.
Coert Peeters 2-10-2017 15:46
Voor leerlingen kent onze school een 'anti-bullying'-coordinator. Voor docenten is er een 'vertrouwenspersoon'. Gelukkig is de sfeer op onze school dusdanig, dat ik hier zelf (nog) geen gebruik van heb hoeven maken. Bij mijn weten wordt er op onze school geen collega door collega's 'gepest'.

Reageer