banner image
banner image

Examenblog 1: De examens komen eraan!

07-04-2022
Roën Engelhart

Binnenkort beginnen veel leerlingen aan hun eindexamens. Voor het eerst in 3 jaar gaan de examens weer ‘normaal’ plaatsvinden. Wat kunnen we leren van de recente examenresultaten? En hoe kunnen docenten hun leerlingen optimaal voorbereiden, zodat zo veel mogelijk leerlingen hun diploma gaan halen?

Hoe ging het de afgelopen jaren?

Waarmee kun jij de examens goed voorbereiden?

Vanaf donderdag 12 tot en met maandag 30 mei 2022 worden de centrale examens afgenomen. Voor veel leerlingen in heel Nederland betekent dit vaak zenuwen. Heel veel zenuwen. Iedere leerling gaat hier anders mee om. Waarmee kun jij als docent jouw leerlingen helpen? Welke tips werken goed? Welk oefenmateriaal is er beschikbaar ter voorbereiding op de examens? De komende weken delen wij tips ter voorbereiding op de aankomende examens. Daarbij bespreken wij handige tips en tricks, delen we oefenmateriaal en houden we jou op de hoogte van de gang van zaken rondom de examens.

Waar ligt voor leerlingen de grootste uitdaging?

De focus van leerlingen in de examenklassen van het voortgezet onderwijs ligt nu op de voorbereiding van hun eindexamens. In 2020 zijn de examens niet doorgegaan vanwege de coronapandemie. In 2021 hebben de eindexamens wel plaatsgevonden. Maar hoe hebben de examenkandidaten vorig jaar gescoord? Welke examens zijn het best gemaakt? En welke examens waren het meest uitdagend?

Slagingspercentages in 2020 en 2021

In 2020 slaagden veel leerlingen

In 2020 zijn de centrale examens door de coronapandemie niet doorgegaan. In dat jaar zijn op elk niveau in het voortgezet onderwijs meer dan 97% van de leerlingen geslaagd. De examenkandidaten konden op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. In 2021 zijn de eindexamens wel doorgegaan maar met een versoepeling. Examenleerlingen mochten hun centrale examen verspreiden over twee tijdvakken en zij kregen een extra herkansing. Het gemiddeld slagingspercentage was het afgelopen schooljaar 92,7%.

Resultaten verslechterden in 2021

Vergelijken we de slagingspercentages van 2021 met 2020 zien we een gemiddelde daling van ongeveer 4%. De grootste dalingen zijn te zien op het havo met 7% en het vwo met 4%. Vergelijken we de cijfers van 2021 met de cijfers van 2019 dan zien we op elk niveau weer een stijging.  Op het vmbo tl en het vwo is er een stijging van 4% en op het vmbo kb een stijging van 3%. Bezoek de website van de Rijksoverheid voor een compleet overzicht van de Examenmonitor Voortgezet Onderwijs 2021.

Hoogste eindcijfers zijn overal voor Engels

Vwo’ers halen gemiddeld ook een 7 voor Wiskunde B

De centrale examens van het afgelopen schooljaar zijn met een gemiddeld eindcijfer van een 6,6 behoorlijk goed afgerond. Het gemiddelde centraal examencijfer was een 6,4. Op het vwo werden de examens Engels en wiskunde B als beste afgerond. Voor beide vakken werd er gemiddeld een 7,0 gescoord op het centraal examen. Op het havo werd het Engels examen het beste gemaakt. Gemiddeld werd hier een 6,9 voor behaald op het centraal examen. Ook op het vmbo werd Engels het best gemaakt op het centraal examen. Op het vmbo bb werd gemiddeld een 7,2 gehaald. Op vmbo kb werd gemiddeld een 6,5 gescoord en op vmbo tl een 6,7.

Duits en Economie zijn een grote uitdaging

Op het vwo hadden de examenkandidaten de meeste moeite met de examens Nederlands en Duits. Gemiddeld werd daar een 6,2 voor behaald. Op het havo werd met een resultaat van een 6,0 gemiddeld het laagst gescoord op het examen Duits. Dit geldt ook voor het vmbo tl. Op het vmbo kb waren er vijf vakken die voor de meeste uitdaging zorgden. Dit waren Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Maatschappijkunde en NaSk1. Het gemiddelde examencijfer voor dit vak was 6,1. Met gemiddeld een 6,3 werd er gemiddeld het laagst gescoord op het examen Economie op het vmbo bb. Lees hier meer statistieken over de centrale examens per niveau.

Begin op tijd met de examenvoorbereiding

Focus op andere talen dan Engels

Uit bovenstaande statistieken kunnen we opmaken dat de meeste leerlingen weinig moeite hebben met het examen Engels. Qua talen is het verstandig om in de voorbereiding meer focus te leggen op de vakken Nederlands en Duits op het havo en vwo. Op het vmbo hebben de vakken Geschiedenis, Maatschappijkunde, NaSk Aardrijkskunde en Biologie meer aandacht nodig.

Let op de uitzonderingen in de klas

Dit geldt niet voor iedereen. Daarom is het belangrijk om tijdig bij jouw leerlingen vast te stellen aan welke vakken zij meer aandacht kunnen besteden de komende maand. Dit kan het verschil maken tussen een voldoende en een onvoldoende op het examen.

Bijzondere feiten 

Wist jij dat..

Ter afsluiting volgen hier nog statistieken:

•    Vorig jaar is 1,8% van de examenleerlingen cum laude geslaagd. Dat waren 3559 personen.
•    Op het vmbo bb wordt gewoonlijk het hoogste slagingspercentage behaald door leerlingen met het profiel Maritiem & Techniek. Het gaat hierbij om een slagingspercentage van 99,2%.
•    Op het vwo wordt gewoonlijk het laagste slagingspercentage behaald door leerlingen met het profiel Natuur & Gezondheid. Het slagingspercentage ligt rond de 88,5%.
•    Op het havo werd het hoogste slagingspercentage behaald door leerlingen met het profiel Natuur & Techniek. Het slagingspercentage bedroeg 90,6 %.

Ben jij benieuwd welke veranderingen er dit jaar plaatsvinden? Hoeveel herkansen krijgen leerlingen dit jaar? Houd onze website en social mediakanalen in de gaten voor meer blogs en nieuws over de centrale examens.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

 

 


 


 

Nieuws & Blogs

17-03-2023

Waarom groeit het aantal ZZP’ers in onderwijs en zorg?

Het aantal flexwerkers in Nederland groeit te onstuimig, zo klinkt het al jaren onder politici, vakbonden en beleidsadviseurs – schrijft NRC Handelsblad op 3 maart in het artikel ‘De ZZP’er heeft het voor het zeggen in de zorg en onderwijs’. Van die flexwerkers, waartoe bijvoorbeeld ook uitzendkrachten behoren, is een groeiend deel actief als zelfstandige. Nergens in de EU groeit het aantal ZZP’ers zo hard als in Nederland. Benieuwd waarom?
Lees meer
10-03-2023

Lerarentekort bestaat niet, wel een mismatch

Heel veel leraren staan niet voor de klas. Veel mensen met een lesbevoegdheid, staan liever niet voor de klas. Tegelijkertijd zitten leraren die graag voor de klas staan, te vaak en te lang achter de computer voor administratief werk, dat wettelijk niet vereist is. En werken veel leraren liever parttime dan fulltime. Want vanwege een gebrek aan docentgerichte digitalisering, moet het ontwikkelen en nakijken van toetsen vaak nog op papier gebeuren. Dit leidt tot (een cultuur van) onbetaald en ongewenst overwerken. Mogelijk de grootste oorzaak van het lerarentekort.
Lees meer
28-02-2023

Verbinding is de basis van goed onderwijs

Deze blog gaat over verbinding en is de afsluiting van onze funbruari reeks. Verbinding is de basis van goed onderwijs. Zonder contact kom je nergens. Verbinding met jezelf is belangrijk om goed contact met een ander te krijgen. Een energizer kan helpen om contact met jezelf te krijgen.
Lees meer