banner image
banner image

Hoe verlopen de MBO examens in 2022?

21-04-2022
Valentijn Brandt

Examens verschillen in het MBO per opleiding en per instelling. Inspectie ziet toe op kwaliteit van onderwijs en examens. De overheid garandeert de kwaliteit van examens en daarmee de waarde van diploma’s via de inspectie. Werkgevers, werknemers en het onderwijs ontwikkelen samen kwalificatiedossiers.

MBO studenten tonen wat zij kunnen met kwalificatiedossiers

MBO koopt examens met kwaliteit bij leveranciers met licentie

Kwaliteit van examens garandeert studenten een waardevol diploma

Met examens kunnen studenten aantonen dat ze dat beheersen wat nodig is om het diploma te krijgen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de examens hoog is. Studenten krijgen dan een eerlijke kans om te bewijzen dat ze voldoen aan de exameneisen. En werkgevers kunnen vertrouwen op de vaardigheden van afgestudeerde studenten. Daarmee krijgen studenten een waardevol diploma in ruil voor hun inspanningen.

Examens verschillen per opleiding en instelling

De manier van examineren kan per MBO-instelling en per opleiding verschillen. Een veelvoorkomende examenvorm is de proeve van bekwaamheid, waarbij praktijksituaties worden nagespeeld. Tijdens dit type examen moeten studenten laten zien dat ze het beroep kunnen uitoefenen waarvoor ze hebben geleerd. Een assessment is ook mogelijk. Hierbij maken studenten een werkstuk of praktijkopdracht. Er zijn ook nog andere examenvormen in het MBO. Meestal is sprake van een mix van examenvormen.

Afnameperiodes in 2021-2022

Afname van de centrale examens MBO gebeurt in 5 periodes. In studiejaar 2021-2022 zijn de beschikbare weken voor afname in periode 1 tot en met 5 uitgebreid als gevolg van de coronamaatregelen. Voor het eerst is er ook een afname mogelijk voor Engels B2 in periode 1. Deze uitbreiding van afnameperiode 1 met Engels B2 zal ook in de volgende studiejaren doorgevoerd worden. De instelling maakt binnen de vastgestelde periodes naar eigen inzicht een rooster voor afname van het betreffende examen.

Vastgestelde afnameperiodes

Afnameperiodes 2021-2022:
Periode 1: 13 september 2021 t/m 30 september 2021
Periode 2: 20 oktober 2021 t/m 16 december 2021
Periode 3: 5 januari 2022 t/m 24 februari 2022
Periode 4: 2 maart 2022 t/m 28 april 2022
Periode 5: 9 mei 2022 t/m 7 juli 2022
Zie hier voor meer informatie.

Inspectie ziet toe op kwaliteit van onderwijs en examens

Overheid garandeert de kwaliteit van examens en de waarde van diploma’s

Werkgevers, werknemers en het onderwijs ontwikkelen de kwalificatiedossiers

Wat MBO-studenten aan het eind van hun opleiding moeten kunnen, staat in de kwalificatiedossiers. Op basis van deze eisen stelt de MBO-opleiding onderwijsprogramma’s en examens op. Tijdens het examen toetst de onderwijsinstelling of een student aan de kwalificatie-eisen voldoet. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het onderwijs werken mee aan de ontwikkeling van de kwalificatiedossiers. Zij geven voor beroepen op MBO-niveau aan: wat het beroep inhoudt, wat de kerntaken en werkprocessen zijn en wat iemand moet kunnen om het beroep uit te oefenen als beginnend beroepsbeoefenaar. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de kwalificatiedossiers vast. De kwalificatie-eisen om het MBO-diploma te behalen, staan dus landelijk vast.

Toezicht op kwaliteit MBO-examens

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens van MBO-scholen. Als de kwaliteit van de examens van een opleiding onvoldoende is, krijgt de school eerst een waarschuwing. De school krijgt daarna de tijd om de kwaliteit te verbeteren. Heeft dat geen resultaat, dan kan de minister de examenlicentie intrekken. De school moet dan de examens voor die opleiding uitbesteden aan een instelling die wel die examenlicentie heeft.

Kwaliteit van examens verbeteren

In de MBO-sector geldt de afspraak om bij voorkeur examens in te kopen bij een gecertificeerde examenleverancier. Willen MBO-scholen hun eigen examens gebruiken? Dat kan ook. Dan moeten deze examens eerst worden goedgekeurd door een externe partij. Als de school de examens zelf maakt, gelden de collectieve afspraken die hierover zijn gemaakt. Zo wil de overheid de kwaliteit van de examens, en daarmee van het MBO-diploma, garanderen. Een voorbeeld van een bedrijf met zo’n licentie is Cito.

Samenwerking voor betere rekenexamens

Coöperatie Examens MBO is een organisatie van, voor en door het MBO. Het hele MBO is initiator, oprichter én mede-eigenaar van de coöperatie. Trots zijn wij dat alle reguliere MBO-instellingen in Nederland lid zijn van de coöperatie en dat 33 particuliere opleiders zich ook hebben aangesloten. Het doel is om voor alle MBO’s hoogwaardige rekenexamens te ontwikkelen naar de nieuwe rekeneisen van het ministerie van OCW. Zo ontwikkelt het MBO zich continu. Vanuit een positief-kritische houding voortdurend toetsen, samenwerken en krachten bundelen levert groeiende kwaliteit. Belangrijk voor het bedrijfsleven - en in de eerste plaats voor de studenten zelf.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Nieuws & Blogs

17-03-2023

Waarom groeit het aantal ZZP’ers in onderwijs en zorg?

Het aantal flexwerkers in Nederland groeit te onstuimig, zo klinkt het al jaren onder politici, vakbonden en beleidsadviseurs – schrijft NRC Handelsblad op 3 maart in het artikel ‘De ZZP’er heeft het voor het zeggen in de zorg en onderwijs’. Van die flexwerkers, waartoe bijvoorbeeld ook uitzendkrachten behoren, is een groeiend deel actief als zelfstandige. Nergens in de EU groeit het aantal ZZP’ers zo hard als in Nederland. Benieuwd waarom?
Lees meer
10-03-2023

Lerarentekort bestaat niet, wel een mismatch

Heel veel leraren staan niet voor de klas. Veel mensen met een lesbevoegdheid, staan liever niet voor de klas. Tegelijkertijd zitten leraren die graag voor de klas staan, te vaak en te lang achter de computer voor administratief werk, dat wettelijk niet vereist is. En werken veel leraren liever parttime dan fulltime. Want vanwege een gebrek aan docentgerichte digitalisering, moet het ontwikkelen en nakijken van toetsen vaak nog op papier gebeuren. Dit leidt tot (een cultuur van) onbetaald en ongewenst overwerken. Mogelijk de grootste oorzaak van het lerarentekort.
Lees meer
28-02-2023

Verbinding is de basis van goed onderwijs

Deze blog gaat over verbinding en is de afsluiting van onze funbruari reeks. Verbinding is de basis van goed onderwijs. Zonder contact kom je nergens. Verbinding met jezelf is belangrijk om goed contact met een ander te krijgen. Een energizer kan helpen om contact met jezelf te krijgen.
Lees meer